MUUDATUSED:Alates 01.11.2018 muutuvad seoses Põlva- ja Võrumaa ühtse liininumeratsiooni loomisega liininumbrid järgmistel Võrumaa liinidel:
Liin 123A (vana nr 269) Võru - Rõuge - Krabi - Hintsiko. Uues plaanis Ristemäe-Saki-Sadrametsa nõudesissesõit igal sõidupäeval (seni ainult reedeti).
Liin 123B (vana nr 269) Krabi - Hintsiko - Rõuge - Võru. Lisatud Vastse-Roosa peatus.
Liin 124A (vana nr 261) Võru - Tsooru - Mõniste - Vastse-Roosa - Saru. Hüti, Tundu, Vastse-Roosa, Kalda, Andruse, Saru peatusi teenindatakse ainult nõudmisel.
Liin 124B (vana nr 261) Varstu - Tsooru - Võru.
Liin 125 (vana nr 37) Võru - Rõuge - Murati - Misso - Võru. Lisatud Hurda ja Sarise peatused, Raagi peatust teenindatakse nõudmisel. Muutunud marsruut Murati piirkonnas.
Liin 126 (vana nr 32) Võru - Vastseliina - Võru. Väljumine Võrust nihutatud hilisemaks tagamaks Võru bussijaamas ümberistumisvõimalust Tallinn - Võru kaugliinilt.
Kõikidel nimetatud liinidel on korrigeeritud peatuste läbimisaegasid.
Liinil 121A Võru - Tsooru - Varstu - Saru lauatehas muutuvad kõigi peatuste ajad 5 minutit hilisemaks tagamaks Võru bussijaamas ümberistumisvõimalust Tallinn - Võru kaugliinilt.
Seoses Võru Vallavalitsuse taotlusega muutuvad alates 22.10.2018 sõiduplaanid, mis on seotud Parksepa Keskkooli ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste teenindamisega. Seoses Põlva- ja Võrumaa ühtse liininumeratsiooni loomisega muutuvad ka liininumbrid.
Senine liin nr 14 suletakse. Selle asemel teenindavad sõitjaid uued liinid:
liin nr 101 (teenindab koolipäevadel Parksepa Keskkooli, Võrumaa KHK õpilasi ning kõiki teisi soovijaid);
liin nr 102 (teenindab Võrumaa KHK õpilasi ning kõiki teisi soovijaid nii koolipäevadel kui ka I, III ja IV koolivaheajal);
liin nr 103 (teenindab Võrumaa KHK õpilasi ning kõiki teisi soovijaid I, III ja IV koolivaheajal).
Samal marsruudil saab endiselt kasutada ka liini nr 16, mille sõiduplaan ei muutu.


* Alates 30.aprillist seoses Jüri tänava ehitusega liin nr 1 Seminari väljaku ja Koidula peatus Jüri tänaval Roosi ja Karja tn vahel. Katariina peatus Jüri tänaval Roosi ja Karja tänavate vahel.


* 14.maist Tartu tänava remondi tõttu liinil nr 11 jäävad teenindamata Seminari väljaku ja Vanalinna peatused. Kasutusel peatus Kesklinn


* Alates 16.07.2018.a muutuvad seoses Osula Prassi silla remondiga liinide nr 19, 23, 43, 262 ja 277 sõiduplaanid

Linna ja lähiümbruse liinid
Liini nr Liini nimetus Liiklus toimub PDF
1 Seminari väljak - Aiandi tee - Haigla - Seminari väljak iga päev [vaata]
11 Kesklinn - Kose - Puiga - Kirepi iga päev [vaata]
101 Kesklinn - Väimela - Parksepa - Kesklinn koolipäeviti [vaata]
102 Kesklinn - Väimela - Kesklinn E-R 22.10.2018-21.12.2018 ja 07.01.2019-12.06.2019 v.a Rp [vaata]
103 Kesklinn - Väimela - Kesklinn E-R 22.10.2018-26.10.2018; 25.02.2019-01.03.2019; 22.04.2019-26.04.2019 v.a Rp [vaata]
16 Kesklinn - Väimela - Parksepa - Haigla tööpäeviti [vaata]
16 Kesklinn - Väimela - Parksepa - Haigla puhkepäeviti [vaata]
Antsla mnt PEATUS 1
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
287 Võru - Antsla - Varstu -  Krabi - Võru 6:45 iga päev [vaata]
27 Võru - Hänike - Antsla 7:35 E - L, v.a. Rp [vaata]
282 Võru - Hänike - Antsla 10:05 iga päev [vaata]
43 Võru - Osula - Kanepi - Kärgula - Võru 11:15 E - L, v.a. Rp [vaata]
275 Võru - Linnamäe - Antsla - Urvaste 11:45 tööpäeviti [vaata]
27 Võru - Hänike - Antsla 14:00 tööpäeviti [vaata]
278 Võru - Antsla - Krabi - Rõuge - Võru 15:30 iga päev [vaata]
23 Võru - Osula - Võru 16:30 tööpäeviti [vaata]
280 Võru - Linnamäe - Antsla 17:10 iga päev [vaata]
29 Võru - Osula -  Urvaste - Antsla 18:00 tööpäeviti [vaata]
23 Võru - Sõmerpalu - Osula - Võru 20:50 tööpäeviti [vaata]
19 Antsla - Urvaste - Osula - Võru 6:10 tööpäeviti [vaata]
280 Antsla - Linnamäe - Võru 6:45 iga päev [vaata]
27 Antsla -  Hänike - Võru 8:30 E - L, v.a Rp [vaata]
27 Antsla - Hänike - Võru 11:30 tööpäeviti [vaata]
282 Antsla - Hänike - Võru 15:50 iga päev [vaata]
Haanja mnt PEATUS 2
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
31 Võru - Haanja - Ruusmäe 6:15 E - L, v.a.Rp [vaata]
260 Võru - Haanja - Misso 7:00 E - L, v.a Rp [vaata]
24 Võru - Kasaritsa - Rõuge 7:15 koolipäeviti [vaata]
18 Võru - Jaanimäe - Rõuge - Viitina 9:20 L P [vaata]
45 Võru - Haanja - Rõuge - Võru 9:20 K [vaata]
18 Võru - Jaanimäe - Rõuge - Viitina 9:50 T N [vaata]
20 Võru - Uue-Saaluse 13:00 K R P, v.a Rp [vaata]
13 Võru - Rõuge - Haanja - Luutsniku - Võru 13:40 iga päev [vaata]
260 Võru - Haanja - Misso - Rammuka 14:00 iga päev [vaata]
33 Võru - Risttee - Rõuge - Võru 15:10 iga päev [vaata]
31 Võru - Haanja - Ruusmäe - Tsiistre 16:15 iga päev [vaata]
45 Võru - Haanja - Rõuge - Võru 17:30 tööpäeviti [vaata]
31 Ruusmäe - Haanja - Võru 6:55 E - L, v.a Rp [vaata]
24 Rõuge - Kasaritsa - Võru 7:45 koolipäeviti [vaata]
260 Misso - Haanja - Haigla - Võru 8:20 E - L, v.a Rp [vaata]
18 Viitina - Rõuge - Jaanimäe - Võru 10:55 T N L P [vaata]
20 Uue-Saaluse - Võru 13:35 K R P, v.a Rp [vaata]
260 Rammuka - Misso - Haanja - Võru 15:17 iga päev [vaata]
31 Tsiistre - Ruusmäe - Haanja - Võru 17:10 iga päev [vaata]
Vastseliina mnt PEATUS 2
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
39 Võru - Misso - Rõuge - Võru 6:10 tööpäeviti [vaata]
48A Võru - Loosi - Vastseliina 7:30 tööpäeviti [vaata]
276 Võru - Vastseliina - Misso 7:45 iga päev [vaata]
48A Võru - Loosi - Vastseliina 9:35 L P, v.a Rp [vaata]
47A Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Võru 11:15 tööpäeviti [vaata]
95 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Koidula 11:15 puhkepäeviti [vaata]
255 Võru - Vastseliina - Luhamaa - Misso - Kuura 11:40 iga päev [vaata]
120A Võru - Nõnova - Lasva - Lepassaare - Võru 12:50 E-R, v.a Rp [vaata]
120B Võru - Nõnova - Lasva - Lepassaare - Võru 12:50 Laupäeviti perioodil 01. mai - 30. sept, v.a Rp [vaata]
96 Võru - Vastseliina -  Meremäe - Obinitsa - Koidula 14:15 tööpäeviti [vaata]
48B Võru - Loosi - Vastseliina 14:35 iga päev [vaata]
114 Võru - Vastseliina - Obinitsa - Värska - Võru 14:50 E-R ja P (käigus kõigil riigipühadel) [vaata]
115B Võru - Vastseliina - Obinitsa 14:50 L, v.a Rp [vaata]
265 Võru - Vastseliina - Misso - Ruusmäe - Haanja 15:30 E - L, v.a Rp [vaata]
265 Võru - Vastseliina - Misso - Ruusmäe - Rõuge - Võru 15:30 P Rp [vaata]
96 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Vastseliina 16:50 tööpäeviti [vaata]
119 Võru - Nõnova - Lasva - Pikakannu - Madala - Võru 17:20 E-R v.a Rp [vaata]
263 Võru - Vastseliina - Luhamaa - Misso 17:20 E - R, P, v.a Rp [vaata]
47A Võru - Vastseliina 17:30 L Rp [vaata]
126 Võru - Vastseliina - Võru 20:20 (alates 01. nov) iga päev [vaata]
38 Ruusmäe - Tsiistre - Ruusmäe - Misso - Vastseliina - Võru 6:20 E - L, v.a Rp [vaata]
263 Misso - Vastseliina - Võru 6:15 tööpäeviti [vaata]
2 Kesklinn - Kose - Nõnova - Kose - Kesklinn 6:40 tööpäeviti [vaata]
116 Obinitsa - Vastseliina - Võru 07:05 E-R (v.a Rp) [vaata]
47B Vastseliina - Meremäe - Vastseliina 6:30 tööpäeviti [vaata]
39 Misso - Rõuge - Võru 7:00 L, v.a Rp [vaata]
95 Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Koidula - Vastseliina - Võru 7:00 tööpäeviti [vaata]
95 Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Koidula - Vastseliina - Võru 7:30 puhkepäeviti [vaata]
115A Obinitsa - Vastseliina - Võru 7:40 L, v.a Rp [vaata]
48A Vastseliina - Loosi - Lasva - Võru 8:30 tööpäeviti [vaata]
276 Misso - Vastseliina - Võru 8:55 iga päev [vaata]
48D Asunduse - Plessi - Vastseliina 9:00 R, v.a Rp, koolipäeviti [vaata]
48D Asunduse - Plessi - Vastseliina 10:00 R, v.a Rp, koolivaheajal [vaata]
48A Vastseliina - Loosi - Palometsa - Võru 10:25 L P, v.a Rp [vaata]
48D Vastseliina - Plessi - Asunduse 11:30 R, v.a Rp, koolipäeviti [vaata]
48D Vastseliina - Plessi - Asunduse 12:00 R, v.a Rp, koolivaheajal [vaata]
255 Misso - Luhamaa - Vastseliina - Võru 14:00 iga päev [vaata]
48C Vastseliina - Loosi -Tüütsmäe - Vastseliina 15:30 koolipäeviti [vaata]
48B Vastseliina - Loosi - Võru 16:30 iga päev [vaata]
<
Valga mnt PEATUS 3
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
26 Võru - Luhametsa - Tsooru - Võru 7:10 L, v.a Rp [vaata]
262 Võru - Mõniste - Antsla - Võru 11:45 E - L,v.a Rp [vaata]
279 Võru - Sänna -  Antsla - Urvaste - Võru 13:00 iga päev [vaata]
25 Võru - Nursi - Rõuge - Võru 14:00 tööpäeviti [vaata]
26 Võru - Tsooru - Luhametsa - Võru 16:30 P Rp [vaata]
124A Võru - Tsooru - Mõniste - Vastse-Roosa - Saru 17:10 (alates 01. nov) E-R, v.a Rp [vaata]
121A Võru - Tsooru - Varstu - Saru lauatehas 20:15 (alates 1. nov) iga päev [vaata]
121B Saru lauatehas - Varstu - Võru 5:55 iga päev [vaata]
124B Varstu - Tsooru - Võru 6:35 (alates 01. nov) tööpäeviti [vaata]
Rõuge mnt PEATUS 3
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
122A Võru - Rõuge - Krabi - Antsla - Navi - Võru 6:20 Koolipäevadel [vaata]
122B Võru - Rõuge - Krabi - Antsla - Navi - Võru 6:20 Koolivaheaegadel E-R ning L aastaringselt (v.a Rp) [vaata]
268 Võru - Rõuge - Murati - Haanja - Võru 11:20 E - L, v.a. Rp [vaata]
15 Võru - Rõuge - Varstu - Mõniste 14:45 tööpäeviti [vaata]
288 Võru - Rõuge - Krabi - Varstu - Antsla - Võru 15:50 iga päev [vaata]
125 Võru - Rõuge - Murati - Misso - Võru 17:00 (alates 01. nov) iga päev [vaata]
123A Võru - Rõuge - Krabi - Hintsiko 18:45 (alates 01. nov) E-R, P, v.a Rp [vaata]
123B Krabi - Hintsiko - Rõuge - Võru 05:55 (alates 01. nov) E-L, v.a Rp [vaata]
21 Mõniste - Karisöödi - Varstu - Mõniste 6:55 koolipäeviti [vaata]
21 Mõniste - Tiitsa - Mõniste 7:20 koolivaheajal [vaata]
39 Misso - Ruusmäe - Rõuge - Võru 7:00 L, v.a Rp [vaata]
15 Kuutsi - Mõniste - Varstu - Rõuge - Võru 11:00 tööpäeviti [vaata]
Põlva mnt PEATUS 4
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
110A Võru - Väimela - Tsolgo - Kääpa - Võru 6:40 E,K,R,L v.a. Rp [vaata]
3 Kesklinn - Parksepa - Raiste - Navi - Kesklinn 7:25 tööpäeviti [vaata]
281 Võru - Põlva - Puskaru - Tilsi - Võru 7:35 E - L, v.a. Rp [vaata]
3 Kesklinn - Navi - Raiste - Parksepa - Kesklinn 17:30 tööpäeviti [vaata]
Räpina mnt PEATUS 5
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
110B Võru - Punsaku - Tsolgo - Kääpa - Võru 6:40 T N, v.a. Rp [vaata]
118A Võru - Lasva - Lepassaare - Lasva - Võru 6:45 E - R, v.a Rp [vaata]
118B Võru - Lasva - Lepassaare - Lasva - Võru 6:45 Laupäeviti perioodil 01. mai - 30. sept, v.a Rp [vaata]
274 Võru - Lasva - Vastseliina - Meremäe 7:25 E - L v.a Rp [vaata]
250 Võru - Orava - Värska sanatoorium 7:50 E - R, v.a Rp [vaata]
258 Võru - Räpina - Võru 9:00 iga päev [vaata]
112A Võru - Tsolgo - Joosu - Põlva 11:30 T,N,L,P (v.a Rp) [vaata]
112B Põlva - Joosu - Tsolgo - Võru 12:45 T,N,L,P (v.a Rp) [vaata]
113A Võru - Tsolgo - Kommeri - Põlva 11:30 E,K,R (v.a Rp) [vaata]
113B Põlva - Kommeri - Tsolgo - Võru 12:45 E,K,R (v.a Rp) [vaata]
117 Võru - Lasva - Obinitsa - Meremäe - Vastseliina - Võru 11:55 iga päev [vaata]
274 Võru - Lasva - Obinitsa - Meremäe 15:00 tööpäeviti [vaata]
250 Võru - Orava - Värska sanatoorium 16:00 E - R ,v.a Rp [vaata]
111 Võru - Kääpa - Punsaku - Tsolgo - Väimela - Võru 16:45 E-L, v.a.Rp [vaata]
273 Võru - Lasva - Obinitsa 17:15 iga päev [vaata]
273 Obinitsa - Lasva - Võru 6:35 tööpäeviti [vaata]
274 Obinitsa - Lasva - Võru 9:13 E - L, v.a Rp [vaata]
273 Obinitsa - Lasva - Võru 18:10 puhkepäeviti [vaata]

marantz sr7012 specs